Er det lov å spille poker i Norge?

Det meste av pengespill i Norge er ulovlig, også poker. Lotterier og spill har alltid vært kontrollert av norske myndigheter. Etter den norske straffeloven (1902) skulle uautoriserte spilloperatører straffes. Nordmenn kan fortsatt få fengselsstraff (mellom 3 måneder til 1 år) for ulovlig pengespill. Men det er lovlig å arrangere spillefester hjemme med mindre disse festene ikke blir til organiserte virksomheter.

Poker er altså generelt ikke tillatt, men siden 2014 har et årlig nasjonalt pokermesterskap vært tillatt. Siden 2015 har lavinnsats poker spilt i private hjem mellom venner vært tillatt. I henhold til den endrede forskriften er det lovlig å spille poker i private hjem med maksimalt 20 spillere, dersom den totale innsatsen per spiller ikke overstiger 1000 kroner, og forutsatt at pokerspillet ikke er organisert eller av profesjonell karakter.

Spilleordningsloven (1992), lotteriloven (1995) og totalisatorloven (1927, redigert 2008-2010) regulerer spill i Norge. Disse handlingene etablerte statsmonopolet i gamblingindustrien. Lovene sørger for at spillordninger tilrettelegges på en forsvarlig måte og overskudd fra spill går til «gode formål» (https://lottstift.no).

Norsk pengespilllovgivning forbyr operatører å tilby pengespill uten lisens fra det nasjonale spilltilsynet. Lotteri-og stifletsestilsynet har i oppgave å regulere pengespillmarkedet i Norge. Lotteritilsynet overvåker alle private og statlig drevne lotterier og spill. Den kan utstede og trekke tilbake lisenser og ilegge administrative sanksjoner for brudd på gamblinglovgivning.

Norsk Tipping og Norsk Rikstoto er statlige selskaper som har lov til å tilby pengespilltjenester til norske statsborgere. Pengene som tjenes gjennom bedriftene går tilbake til organisasjonene som har med idrett og kultur å gjøre. Det er ikke gitt lisens til utenlandske spill- og bettingselskaper. Men på grunn av fraværet av landbaserte kasinoer og strenge restriksjoner pålagt terminaler i Norge, har det blitt ekstremt populært å spille på internett, og dermed øker etterspørselen etter online gambling i stor grad.

Fun fact

Norges Espen Jorstad ble i 2022 World Series of Poker mester etter å ha slått ut 8663 spillere – den nest største deltagelsen i WSOP-historien – han vant en førstepremie på 10 millioner dollar.
WSOP startet opp i 1970 og har siden den gangvokst til den største og mest prestisjefylte pokerserien på planeten. WSOP hadde i 2021 130.000 påmeldinger fordelt på 88 arrangementer og utbetalte totalt 238 millioner dollar i premiepenger. Litt andre forhold enn i lille Norge.

.