Hvordan spille diplomaten

Det finnes en uendelig mengde med kortspill med både en og to kortstokker, og vi nordmenn får bare ikke nok. Enten det er på hytta i dårlig vær, eller koselige kvelder med familien. Kortspill er fantastisk morsomme når man kommer inn i det og kan spilles både på nett hos mobilautomaten.com, eller fysisk med andre.  Det finnes også tilfeller der man ikke nødvendigvis har noen å spille med, og da kan kortspill bli vanskelig. 

Foto fra Nhu Tran fra Pexels)

Heldigvis finnes det kabaler. Dersom du ikke er kjent med kabaler kan det kort sagt forklares som et kortspill der du spiller mot kortenes struktur. Det vil si hvordan kortene er lagt opp. Ulike kabaler spiller på ulike ting, og det kan være alt fra rekkefølger, stikk, like kort osv. Kabaler kan være både utrolig morsomme, men også tidkrevende og frustrerende. Spillet passer seg derfor ypperlig for de med tålmodighet og god evne til se det store bildet. I denne artikkelen skal vi gå gjennom en kabal med to kortstokker, nemlig diplomaten.

Diplomaten er på nivå 7 (av 10) i vanskelighetsgrad og bruker som sagt to kortstokker. Målet med diplomaten er å få plassert ut alle kortne i bunken på bordet. Dette kan gjøres enten ved å stacke de fra esset og oppover i samme sort, eller lage vifteformasjoner i stigende rekkefølge. Kabalen legges opp i 8 rekker med 5 kort i hver rekke. De resterende kortene i bunken skal plasseres ut på bordet i viftene. 

Kortene fra bunken trekkes et og ett fra toppen og kan kun legges ut på bordet dersom du kan plassere det på tallet over. Dvs. et et kort kan kun ligge på et kort som er en høyere enn seg selv, uavhengig sort og farge. Etterhvert som du legger ut flere kort vil du også ha en bunke med kort du ikke har lagt ut. Disse kan også legges ut på bordet motsatt rekkefølge dersom de passer. Når du få et ess kan dette plasseres utenfor viften og stables i stigende rekkefølge med kort i samme sort. Dersom du får stablet eller fjernet alle kortene fra en av de åtte viftene har du en kongeplass, her kan du kun legge en konge. Når du skal flytte kort fra en vifte til en annen kan de kun plasseres en av gangen på et kort en høyere enn seg selv i en annen vifte eller inn i stabelen med kort av samme sort. Dersom du har klart å få stablet kort i samme sort kan disse også lånes ut viftene, men må lånes ut i respektiv rekkefølge som resten av kortene. Dersom du ikke får lagt ut nye kort fra bunken er kabalen slutt og du har tapt. Flere regler om kabalen kan også finnes på engelsk hos en rekke ulike nettsider. 

Tips: Det kan være lurt å ta vare på de lave kortene ettersom disse er helt avgjørende for å kunne løse opp i vitende og etterhvert sable inn kort i sine respektive stabler. Videre må man også passe på å ikke la for mange av samme verdi gå forbi da dette vil skape problemer senere i kabalen. 

Lykke til!