Kortspill i læring

Man har ofte kanskje sittet og tenkt over hvordan man kan få ungene til å like matematikk og tallregning. For det første er det jo ikke vanskelig, og for det andre så er det jo så gøy. Spesielt når man får det til. Hvis man er lærer i barneskolen, så kan man prøve med å ta med seg kortstokk inn i klassetimen. Det er mange måter man kan lære på, men dersom man gjør det med lek, så kan man hvert fall få med seg ungene. På privaten så kanskje man heller bruker et norsk casino på nett, men det er ikke for barn.

For de aller minste

For de som har lært å regne, kan etter hvert også legge sammen tall uten å skrive dem ned. Gi elevene to kort hver, og la dem sitte to og to ved hver pult. Så skal de snu kortene samtidig og finne ut hvor mye de har til sammen. På forhånd må man forklare bildekortenes verdi og esset. Den ene får ess og knekt, mens den andre fem og sju. Begge fikk tolv til sammen. Nå kan de fortsette leken, og det hele minner om kortspillet Krig. Når en spiller får den høyeste summen har den vunnet. Men bare om han eller hun klarer å regne det ut selv.

Etter dette kan man gi ut 2 kort til hver elev. Nå skal de finne ut hvem som har størst differanse. Forskjellen finner man ved å ta det største kortet og trekker fra det minste. Det er viktig å si at ess er en eller 14 på forhånd så ikke det blir krangling. Det er ikke om å gjøre å vinne her. Så det kan være greit å lage noen regler slik at det fordeler seg jevnt.

Ta denne leken videre

Man kan også ta denne leken videre. Nå skal barna bruke gangetabellen. Kan de klare å finne ut hvem som får det største produktet, når man får delt ut tre kort. Her kan man starte med to kort, og øke etter hvert som ungene kommer videre i lærerplanen. Det er ikke like forståelig at det går an å multiplisere tre tall etter hverandre i starten.

En annen artig lek kan være at flere barn sitter rundt et bord. Så skal en spiller trekke inn tre kort og regne sammen summen. Han skal deretter si summen, og så skal barna forsøke å regne ut hvilke kort han sitter med på hånda. Summen 21 kan for eksempel være kortene ess, tre og fire, dersom ess regnes som 14. Det er mange muligheter. Den som klarer å gjette riktig, er den som skal trekke kort neste gang. Kortspillet kan rett og slett hete ”Hvilke kort har jeg”?

Man kan også gi elevene fem kort hver. Så skal de snu kortene og lage kombinasjoner som blir summen ti. To femmere gir summen ti, men det gjør også en toer, en treer og en femmer. Kan de bruke alle kortene til å skape regnestykker som gir summen 10. For litt større barn kan man bruke både addisjon, subtraksjon, divisjon og multiplikasjon. For eksempel (Dame-10) + (Konge-5) =10. Her er det mange muligheter, nok til at hele matematikktimen går unna. Kortspillet kan man kalle Regnemaskinen eller Deka (10).

Denne oppgaven kan utvides til mange varianter innenfor matematikken. I tillegg til gode matematikkferdigheter kan elevene lære seg å sette pris på sosialt samvær med kortspill som samlingspunkt. Matematikk og kortspill går hånd i hånd i mange deler av livet og en god matematiker kan komme langt i livet. Samtidig er det morsomt å spille kortspill med hverandre.