Fungerer korttelling på online casinoer?

Korttelling har engasjert mange gjennom årene. Noen korttellere har havnet i trøbbel i landbaserte casinoer, rett og slett fordi noen anser det som juks. Korttelling går ut på å anslå hvor mange høye og lave kort som er igjen i spillet, for på den måten å bedre oddsene når man spiller. Det er flere måter å telle kort, og det er ingen garanti for at systemet fungerer, men det kan jo være spennende å prøve. 

Litt basiskunnskap er viktig


Når du skal telle kort, er det viktig å vite hvor mange kort som er i spill. Dette er litt forskjellig, for det er ikke alltid det benyttes like mange kortstokker. Er det bare én kortstokk, er det lett å telle. Men som regel benytter casinoene en såkalt sko, der det kan være både seks og åtte kortstokker. Du må altså vite antallet kortstokker først. Deretter må du vite om noen av kortene er fjernet, for det skjer i enkelte spill.
Korttelling går ut på å telle de kortene som deles ut, altså alle kort du ser. Du teller ikke bare dine egne kort, men også kortene som motspillere og giveren får. For hvert kort som går ut, er det ett mindre kort av denne verdien igjen i kortstokken eller skoen. Går det ut mange lave kort, er det mange høye kort igjen, og går det ut mange høye kort, er det mange lave kort igjen. 

Ikke en lett vei til rikdom


I filmer og bøker kan spillere som teller kort bli rike i en fei, men slik er det ikke i virkeligheten. Det er både vanskelig og tidkrevende å telle kort, og ingen teknikk gir deg vinnergaranti. Selv om det bare er ett lavt kort igjen i kortstokken, kan du være uheldig og få tildelt akkurat det kortet. Skal du telle kort, må du dessuten være fullt fokusert om spillet, og hele tiden holde orden på alt inne i hodet. Når det er sagt, så trenger du ingen universitetsstudier i matematikk for å telle kort. Grunnprinsippet er veldig enkelt, det krever bare full konsentrasjon. 

Når kan korttelling lønne seg?


Det er ikke alltid korttelling er lønnsomt i det hele tatt. For at systemet skal fungere, må de bruke kortene tas ut av spill. Hvis kortene blir lagt tilbake i kortstokken eller skoen igjen, er det ingen vits i å telle kort. Dette skjer hos casinoer som benytter automatiske blandemaskiner. Det samme gjelder for virtuelle bordspill, der det er tallgeneratorer som velger ut kortene. Der blir ikke kortene fjernet fra stokken på samme måte som i landbaserte casinoer. Hvis du derimot spiller live casino hos digibet, og giverne ikke benytter blandemaskiner, kan du prøve deg på korttelling for å øke vinnersjansene dine. 

Casinoene tar grep


Det er likevel ikke alltid at korttelling virker. Mange casinoer prøver å forhindre korttelling gjennom at de aldri bruker alle kortene. Har de en sko med seks eller åtte kortstokker, setter de ofte inn et plastkort. Dette kortet står et stykke inn fra bakenden av skoen, slik at det alltid ligger mange kort bak plastkortet. Når giveren har delt ut så mange kort at de kommer til plastkortet, blir alle kortene blandet på nytt. Dersom du har sittet og telt fram til da, må du altså begynne helt på nytt igjen. Hvor godt korttelling fungerer, avhenger av hvor plastkortet er plassert. Står det langt bak, slik at bare 10 % av kortene er bak plastkortet, kan tellingen fungere ganske bra. Hvis plastkortet derimot har 30 % av kortene bak seg, er det liten vits i å telle kort. 

Grunnreglene for korttelling


Selv om korttelling ofte ikke virker, er det mange som gjerne vil prøve. Det finnes mange teknikker. Noen korttellere teller bare kort de anser som viktige. De kan for eksempel telle hvor mange ess eller bildekort som er delt ut, for å vite hvor mange slike kort som er igjen. Det sier noe om sjansen for å få et høyt kort. Men det forteller deg selvsagt ikke når de høye kortene kommer, eller hvem som får dem. Men hvis det er få høye kort igjen, og du trenger et høyt kort for å vinne, vil vinnersjansene dine være lave. Er det mange høye kort igjen, har du større sjanse til å få et høyt kort.